Základní informace

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem: Asociace plzeňského futsalu, z.s., IČO: 265 40 321, (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

 1. pro vnitřní potřebu spolku:
  • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a.
  • předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo.
 2. pro marketingové a informační účely:
  • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů.
  • zasílání informací o pořádaných akcích, zápasech, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon).
  • zveřejnění seznamu členů na interních webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení.
  • zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie.
V případě problémů se prosím obraťte na hospodareni@futsalpm.cz.

Formulář

Asociace plzeňského futsalu z.s - IČ 26540321