Soutěže APF


Starší sezóny:

Kontakty

Asociace plzeňského futsalu, z. s. (IČ: 26540321)

Obecný e-mail - info@futsalpm.cz

Obecné dotazy k fungování a přihlašování do soutěží nebo pokud nebude reagovat nikdo na podněty zaslané na konkrétní komise. Ostatní níže nespecifikované podněty. Připomínky k webu a nahlášení chyb funkcionality webu.


Sportovně technická komise - stk@futsalpm.cz

Žádosti a informace k rozpisům soutěží, odkladům a dohrávkám. Problémy se soupiskami. Připomínky k výsledkům. Dotazy spadající do pole působnosti Soutěžního řádu.


Disciplinární komise - dk@futsalpm.cz

Žádosti, připomínky a podněty k disciplinárním řízením. Dotazy spadající do pole působnosti Disciplinárního řádu.


Komise rozhodčích - rozhodci@futsalpm.cz

Dotazy ohledně nominací a výkonů rozhodčích. Dotazy týkající se Pravidel futsalu APF.


Hospodářská komise - hospodareni@futsalpm.cz

Dotazy ohledně financí a hospodaření v rámci APF.


Kontrolní a revizní komise - krk@futsalpm.cz

Podněty k prověření hospodaření APF.


 • sídlo a korespondeční adresa: Waltrova 1006/59, 31800 Plzeň
 • zastupuje předseda z. s.: Michael Sinkule
 • vedoucí organizačních komisí:
 • Sportovně technická komise: Pavel Suchý
 • Komise rozhodčích: Miloslav Šoltys ml.
 • Disciplinární komise: Michal Běl
 • Hospodářská komise: Pavel Bláha
 • Další zvolení členové organizační komise: Jiří Pelikán, Jakub Pospíšil, Aleš Hess, Martin Spörl
 • Vedoucí Kontrolní a revizní komise: Pavel Kalina
 • Čestný předseda: Miroslav Adamčík
 • Působnost organizační komise: 06/2024 - 06/2027